ДЕН НА ДИЈАСПОРАТА

На манастирско-туристичкиот комплекс”Еленец”,село Цера,традиционално секоја година во месец Август се организира манифестацијата Ден на дијаспората,манифестација подржана од нашите иселеници надвор … ПОВЕЌЕ