СТАТУТ НА КИЦ РОМАНСА

Statut_kic_romansa_09032023130337

Статут на КИЦ Романса Македонска Каменица со прешистен текст од Јуни 2022 година

Bookmark the permalink.

Comments are closed