НОВ ЈАВЕН ПОВИК ДО ЛОКАЛНИТЕ УГОСТИТЕЛИ ЗА УЧЕСТВО НА МАНИФЕСТАЦИЈА „КАМЕНИЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО 2022“

Културно-информативен центар „Романса“ Македонска Каменица одреди нови термини за одржување на манифестацијата Каменичко Културно Лето 2022 година. Термините за манифестацијата од музичко-сценска дејност се на 07 и 08 Октомври 2022 година.
Цел на манифестацијата е да се придонесе кон поголема афирмација и промоција на општина Македонска Каменица како значајна туристичка и културна дестинација, но истовремено е од огромно значење за поттикнување на угостителскиот сектор, малите и средните компании од прехранбениот сектор, локалното земјоделство и пчеларство, пред потенцијалните потрошувачи не само од Македонија, туку и од соседните земји.
Како што напоменавме манифестацијата ќе се одржи во периодот од 7 и 8 ми Октомври 2022 година со богата културно-уметничка и забавна програма.
Културно-информативниот центар „Романса“ и ги повикува сите локални угостители да се пријават за учество на манифестацијата „Каменичко Културно Лето 2022“ преку поставување на сопствени штандови и шанкови за продажба на храна и пијалоци.
Пријавувањето ќе се врши со доставување на пополнета пријава која угостителите ќе може да ја подигнат во просториите на Домот на култура во Македонска Каменица, во периодот од 23.09.2022 до 05.10.2022 година, секој ден од 9.00 до 15.00 часот.Ждрепката за одредувањето на шанковите ќе биде одредена на 06.10.2022 година.
За поставување на шанк за продажба на пијалоци и храна ќе се плаќа цена од 8.000,оо денари. Прибраните средства ќе бидат искористени за збогатување на програмата за манифестацијата.
Со почит,
КИЦ”Романса”Македонска Каменица
Bookmark the permalink.

Comments are closed