Учество на ученици од М.Каменица на Шестиот меѓународен фестивал на хумор,сатира и карикатура во Делчево

По повод манифестацијата “Пијанелки денови на сливата“ веке неколку години наназад се одржува и меѓународниот фестивал на хумор, сатира и карикатура во Делчево.

На овој фестивал ке земат учество познати балкански афористичари и карикатуристи

Аформизмот и карикатурата се еден вид издувен вентил кој им е потребен на луѓето во ова време,сатирата всушност е единствено нешто на кое луѓето ке можат да веруваат но и аформизмите кои ги сликаат машко-женските односи,секојдневно се искажуваат со афористички речник на еден афористичар.

Фестивалот ке започне со ликовна колонија за карикатури “Пинанец 2017“ на која ке учествуваат млади ликовни уметници од Делчево и оваа година за прв пат ке земат учество млади ликовни уметници од Македонска Каменица. Покрај пијанечките денови за ликовна колонија ке се одржи вечер и за хумор и сатира на познати балкански афористичари заедно со познатиот афористичар од Делчево Миле Ѓорѓијоски.

Bookmark the permalink.

Comments are closed