Еднодневна ликовна колонија во Неготино

Во организација на Домот на Културата од Неготино во манастирот св.Ѓорѓи се одржа еднодневна ликовна колонија. На ликовната колонија учествуваа повеќе уметници од Репиблика Македонија заедно со центри за културата, свое учество имаше и КИЦ Романса со свои уметници и тоа Маринела Васевска и Христијан Пелтековски. Целта на оваа ликовна колонија беше од забавен карактер но и искажување на способноста на ликовните уметници од земјава.

Bookmark the permalink.

Comments are closed