КОНТАКТ

Контакт:
Горан Огнановски – ВД Директор
телефон: 070-230-687,
е-mail: kultura@makedonskakamenica.gov.mk
e-mail: kicromansa@kicromansa.mk
ул. Александар Македонски бр.8а
2304 Македонска Каменица
Република Македонија

Comments are closed