ИСТОРИЈА

Историја со Културни настани

КИЦ Романса е формирана на 01.01.1995 година со одлука на Совет на општина Македонска Каменица и до ден денес е под надлежност на советот на општината. Се одржувале настани исклучиво со фолклорен карактерер.Почнувајки од 2009 година наваму секоја година традиционално се одржуваат манифестации Фестивали,   Колониии   и   повеќедневни традиционални манифестации:

Музичко – Сценска дејност

Фолклорна дејност

Галериска  и Ликовна Дејност

Драмска дејност

Книжевност и литература

Музејска дејност

Филмска и кинотечна дејност

Работилници, семинари и конференции

-Разновидни конкурси од повеке области

-додека најмасовна манифестација во нашата општина е Каменичкото културно лето кое секојда годинна традиционално се одржува од 20-29 август:

Досега најодржани манифестации во нашиот град се:

-2011 година: Здравко Чолич-28 август

-2012 година :Харис Џинович-28 август

  2013 година

*Каменичко културно лето 2013 година

-20 август DJ Гоце Саф и DJ димитри фром чаир

-21 август Лабаво Лабаво и ПМ

-22 август Ајдаред

-26 август Уска Блех оркестар

27-фолтин

28 Жељко Самарџиќ

2014 година

24 мај-Каролина Гочева

TSOK 2014

-DJ Zoki Poki

-DJ Abrash

-DJ Darkman

-MIS Party(BG)

-Borce Panov MKD

-Loco Baby-Serbia

-Momo Dobrev

-Vladimir Acic(SRB)

-Cristian Cracken(BG)

*Каменичко културно лето 2014

-25 август  Трио four Strings

-26-фолклорна вечер

-27- The backdoor band,Bane Lalic I MVP,Maid Hecimovic

28 – The Hounds

28-   Жељко Јоксимовиќ

2015 година

TSOK 2015

DJ DIass

-Double D

-Marga Soll

-David Kasii

-DJ Darkman

-Manuel Dela Mare

-Zooster

*Каменичко културно лето 2015

-26 август Нокаут

-27 август Суперхикс

28-Лепа Брена

Comments are closed