ДИРЕКТОР

Горан Огнановски

Датум на раѓање:

12.07.1973 година во Делчево

Република Македонија

Образование:

Во 1988 година го завршува основното образование во основното училиште св:”Кирил и Методиј” во Македонска Каменица

-Во 2002 година го завршува средното образование во СМУ „Сергеј Михајлов“ во Штип

-Дипломира на факултетот за Музичка Уметност на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.

-Во момнетот е на магистарски студии на Универзитет за Аудио-Визуелна Уметност ЕФТА во Скопје на катедрата за музичка уметност.

Работно искуство:

-од  2000 до 2001 година работи како наставник по музичко образование во ООУ „св:Кирил и Методиј” во Македонска Каменица

-од 2002 до 2003 – Снајт ДООЕЛ Делчево

-од 2004 до 2009 директор во КИЦ „Романса“ – Македонска Каменица

-од 2018 година повторно избран за ВД директор во КИЦ „Романса“ – Македонска Каменица

Контакти со директорот:

+389 (0)70 230 684

goran.ognanovski12@gmail.com

romansakic@gmail.com

https://www.facebook.com/goran.diezi

https://www.facebook.com/kic.romansa

Comments are closed