УПАТСТВО ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ИНСТИТУЦИИТЕ

Упатство_MKD-финално

ВО ПРИЛОГ ДОСТАПНО УПАТСТВОТО ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Bookmark the permalink.

Comments are closed