ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ДО АСПИ

извештај АСПИ 2 извештај АСПИ 1

Годишен извештај за подобрување на транспарентноста во институциите и информациите од јавен карактер за Културно информативниот центар’Романса”Македонска Каменица

Bookmark the permalink.

Comments are closed