информации од јавен карактер

Податоците за следната објава и информации од јавен карактер можете да ги најдете на следниот линк:

решение за лице од јавен карактер

извештај АСПИ 1 извештај АСПИ 2

Bookmark the permalink.

Comments are closed