Годишна завршна сметка на КИЦ Романса Македонска Каменица за 2020 година

Културно информативниот центар РОМАНСА од Македонска Каменица заради транспарентност и отчетност јавно ја објавува својата годишна сметка за 2020 година,

Истата можете да ја погледнете на следниов линк Годишна сметка за работењето на КИЦ Роамнса – Македонска Каменица за 2019 година.

Bookmark the permalink.

Comments are closed