Прес-конференција по повод проектот „Реставрација на места со историско и културно значење и зачувување на материјалното и нематеријалното културно наследство во Белица и Македонска Каменица“

На 26.02.2019, 11:00 часот по локално време, во Салата на општинскиот Совет на општина Белица – Република Бугарија, се одржа Прес конференција по … ПОВЕЌЕ