УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО МУЗИЧКО ШОУ “МИНИВИЗИЈА“

КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИОТ ЦЕНТАР „РОМАНСА“ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА И ОВАА ГОДИНА ЌЕ БИДЕ УЧЕСНИК СО НАТПРЕВАРУВАЧ НА РЕГИОНАЛНОТО МУЗИЧКО ШОУ МИНИВИЗИЈА КОЕ СЕКОЈА ГОДИНА ТРАДИЦИОНАЛНО СЕ ОДРЖУВА ВО ВИНИЦА ВО СОРАБОТКА СО ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА “ТОШО АРСОВ“ ОД ВИНИЦА.

ОВАА ГОДИНА МУЗИЧКАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „МИНИВИЗИЈА„ КЕ СЕ ОДРЖИ НА 27.АПРИЛ 2017 ГОДИНА ВО ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА “ТОШО АРСОВ“ ВО ВИНИЦА. НА СИТЕ НАТПРЕВАРУВАЧИ ИМ ПОСАКУВАМЕ МНОГУ УСПЕСИ ВО НАСТАПИТЕ НА РЕГИОНАЛНИОТ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ

Bookmark the permalink.

Comments are closed